Γεία σας! Καλώς ορίσατε στο καινούργιο μας site ;-).

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.
Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται με υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

· Να εξετάσει το κτίριο (ενεργειακή επιθεώρηση) και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

· Κατόπιν συμφωνίας, μπορεί να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου.

· Την έκδοση του τελικού Ενεργειακού Πιστοποιητικού του Κτιρίου.

Γενικά,

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης τίθεται σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.


Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συγκεκριμένου κτιρίου.